dra-franco-color

Dra. Sílvia Franco Camps

Consultori 173

Llicenciada en Medicina i Cirurgia, Hospital Vall d’Hebron (Universitat Autònoma de Barcelona) (1996-2002).
Metge Intern Resident de Ginecologia i Obstetrícia de la Vall d’Hebron (2003-2007).
Curs d’ Histeroscòpia Avançada a la Vall d’Hebron (2007).
Màster en Cirurgia Endoscòpica Ginecològica Avançada a la Vall d’Hebron (2007-2008).
Acreditació i formació en cirurgia robòtica “Da Vinci” (2012-2013).
Assistència a congressos, ponències i cursos en l’àmbit de la ginecologia oncològica i de la cirurgia endoscòpica ginecològica.

Dades Professionals i àrees d’interès:
Metge adjunt a la Unitat de Ginecologia Oncològica de la Vall d’Hebron desde el 2007 fins l’actualitat. Desenvolupo tasques a nivell docent, a nivell d’investigació clínica i a nivell assistencial. Ponent en cursos de formació de cirurgia laparoscòpica avançada en patologia onco-ginecològica i endometriosi, i docent en el Màster (teòric i pràctic) d’endoscòpia ginecològica avançada. Investigadora col.laboradora i principal en múltiples projectes en l’àmbit de la ginecologia oncològica, amb publicacions en revistes d’impacte. A nivell assistencial realitzo el diagnòstic, tractament quirúrgic i seguiment de les pacients amb càncer ginecològic.

Les meves àrees d’interès són tant la patologia onco-ginecològica com la patologia ginecològica quirúrgica benigna.

Especialista en Càncer ginecològic i Patologia ginecològica quirúrgica benigna.
Cita Dra. Sílvia Franco Camps
Mutuas
Agrupació
Assistencia Sanitaria
AXA
MEDIFIATC
Mapfre
Mutua General de Catalunya
Sanitas