dra-aran-color

Dra. Iris Aran Ballesta

Consultori 141

Llicenciatura en Medicina i Cirurgia. Universitat de Barcelona (Hospital Clínic) (2012)
Especialista en Ginecologia i Obstetrícia. Hospital del Mar (Barcelona) (2017)
Nivells I, II i III d’ ecografia atorgats per la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO).
Rotació externa en Obstetrícia d’ Alt Risc. Hospital Vall d’Hebron (Barcelona). (2014)
Observership en el “High Risk Obstetrics Department”, Univeristy College London Hospitals (UCLH). Londres (U.K). Sota la supervisió de la Dra. Melissa Whitten. (2016)
Rotació externa en Ginecologia Oncològica i Cirurgia mínimament invasiva. Clínica Las Américas. Medellín (Colombia). Sota la supervisió de Dr. René Pareja/ Dr. Gabriel Rendón. (2017)
Projecte d’ investigació dintre del Programa de Doctorat de la Universitat Autònoma de Barcelona. “VPH ORINA: CRIBADO ALTERNATIVO PARA MUJERES CON CONTROL GINECOLÓGICO INSUFICIENTE”. (Actualidad)
Metge adjunt d’ Urgències de l’ Hospital del Mar (Actualidad)