dr-rubio-color

Dr. Ricardo Rubio Salazar

Consultori 141

Llicenciat en Medicina i Cirurgia. Universitat del País Vasc. Leioa. Bizkaia.
Especialista en Ginecologia i Obstetrícia ( RD 1497/1999 ). Institut Universitari Dexeus. Barcelona.
Professor Associat al Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia, i Medicina Preventiva de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Diploma de Postgrau en Medicina Fetal. Universitat de Barcelona.
Curs per a la Detecció Prenatal dels Defectes Congènits mitjançant Ecografia. Servei Català de la Salut. I.E.S. Barcelona
Nivell I, II i III de la SEGO en Ecografia Obstètrica i Ginecològica.
Diploma universitari en Endoscòpia Operatòria en Ginecologia. Clermont-Ferrand. França.
Tècnic de Laboratori de Fertilització “in vitro”. University of Tennessee College of Medicine. Knoxville. Tennessee. USA.
Reproductive Research Fellow. Baylor College of Medicine. Houston, Texas. USA.
Gestió hospitalària: “ El Cap de Servei com a product manager “. Institut d’Educació Contínua. Universitat Pompeu Fabra. Barcelona.
Membre de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO).
Membre de la Sección de Ecografía de la SEGO (SESEGO).
Membre de la Societat Catalana d’Obstetrícia i Ginecologia (SCOG).

Interès
El Dr. Rubio aporta a l’ equip de donagrup la seva experiència en el diagnòstic mitjançant ecografia, en medicina maternofetal i en el diagnòstic prenatal.

Especialista en Diagnòstic Prenatal, Ecografia i Medicina Maternofetal.
Cita Dr. Ricardo Rubio Salazar
Mutuas
SegurCaixa Adeslas
asefa seguros
Agrupació
Assistencia Sanitaria
AXA
caser seguros
Catalana Occidente / Plus Ultra
Cigna Salud
DKV
MEDIFIATC
Groupama group
Mapfre
Mutua General de Catalunya
l'alianca
Shared care