FAQs/ Teràpia Neural

Teràpia Neural
Teràpia Neural

La Teràpia Neural és una modalitat terapèutica que consisteix en l’aplicació d’injeccions d’un anestèsic local ( procaïna ) en baixa concentració i en petites quantitats, en determinades regions del cos amb finalitat terapèutica i diagnòstica.
L’objectiu és eliminar les càrregues patològiques del sistema nerviós mitjançant l’aplicació d’un estímul inespecífic, per tal que l’organisme s’autoreorganitzi i busqui, d’aquesta manera, el seu centre fisiològic.

Teràpia Neural
Com funciona la Teràpia neural

Teràpia neural local.
És l’injecció d’anestèsic local directamente sobre l’estructura dolorosa, com per exemple nervis perifèrics, insercions tendinoses, etc.

Teràpia neural segmental.
Consisteix en injeccions epidèrmiques en les zones reflexes dels òrgans de la pell ( reflex viscerocutani, cutanivisceral ), en les proximitats dels ganglis vegetatius.

Teràpia neural del camp interferent.
El camp interferent és qualsevol irritació crònica ( infecció, cicatriu, inflamació, etc. ) d’una determinada estructura de l’organisme, la majoria de vegades asimptomàtica, des d’on emergeixen impulsos electromagnètics patològics que alteren la modulació de la freqüència de l’informació en el sistema nerviós vegetatiu, i provoquen processos patològics ( malaltia ) en altres parts de l’organisme.

¿Com actua la procaïna?
Els anestèsics locals posseeixen un alt potencial energètic, al voltant de 290 milivolts, i al ser injectats en microdosis en les zones d’irritació, despolaritzades per l’efecte irritatiu permanent, tenen la capacitat de repolaritzar i estabilitzar el potencial de membrana des les cèl.lules afectades, permetent així la seva recuperació i l’estabilització del sistema neurovegetatiu.

Teràpia Neural
¿Quina aplicació té la Teràpia Neural en Ginecologia?

La punció del plexe úterovaginal com a teràpia segmentària pot tractar símptomes com ara:

  • Alteracions menstruals, simptomatologia de la menopausa
  • Infeccions d’orina, ginecològiques agudes o cròniques
  • Secreció vaginal anormal
  • Alteracions de la funció vesical
  • Sequedat vaginal, disparèunia
  • Dolor pèlvic
  • Alteracions de la líbido
  • Esterilitat
  • Conflictes de parella
Teràpia Neural
¿Es pot aplicar la Teràpia Neural i alhora realitzar altres tractaments?

La Teràpia Neural és un tractament complementari que no hauria de substituir les proves diagnòstiques mèdiques o els tractaments prescrits pel metge ( com per exemple, els antibiòtics ).

Teràpia Neural
¿Quines contraindicacions té la Teràpia Neural?

No es pot aplicar la Teràpia Neural en casos d’al.lèrgia a la procaïna i en casos de tractament concomitant amb les sulfamides, degut a l’interacció amb els mecanismes d’eliminació.
Estan contraindicades les punxades profundes en pacients amb diàtesis hemorràgiques, alteracions de la coagulació o que reben tractament anticoagulant.

¿Té alguna mena d’efecte secundari o complicacions?
Pot aparèixer empitjorament inicial dels símptomes, que cedeixen en uns dies.
Es pot produir una reacció inflamatòria o dolorosa a la zona de la punxada.
Es recomana l’aplicació de tovalloles humides amb aigua calenta.

Teràpia Neural
¿Fa mal la Teràpia Neural?

La punxada no és dolorosa, ja que el gruix de l’agulla és similar al d’ una agulla d’insulina.