Missió

La naturalesa canviant de l’especialitat d’obstetrícia i ginecologia genera una necessitat d’aprendre contínuament, d’assimilar els nous coneixements a un ritme incessant, i de disposar d’una organització que estimuli les habilitats i la motivació dels professionals.

Aquests aspectes són claus en la constitució de donagrup com a equip, amb un capital humà de primera línia.

Els ginecòlegs de donagrup poden donar resposta a aspectes de l’obstetrícia com ara el control dels embarassos amb i sense factors de risc, el diagnòstic ecogràfic d’alt nivell, l’atenció personalitzada als parts. També la cirurgia ginecològica convencional i endoscòpica, el tractament de les disfuncions del sòl pelvià, les tècniques de reproducció assistida, i finalment el tractament i seguiment dels casos d’oncologia ginecològica i mamària en estreta col.laboració amb el comitè de tumors del Centro Médico Teknon.