Assistència al part

Fa molts anys les dones parien a casa, ajudades per altres dones que poc o molt coneixien els secrets de l’ofici.
Tot això ha canviat, i actualment, en les nostres societats, les dones van a tenir els seus fills a clíniques i hospitals, procurant que el part sigui el més natural possible.
Els beneficis d’una atenció continuada a l’hora del part són evidents: augmenta el número de parts vaginals, s’escurça el treball de part, hi ha menys necessitat d’administrar anestesia, es fan menys cesàries i parts instrumentats, els nens neixen en més bones condicions, i fins i tot les mares queden molt més satisfetes de l’experiència del part.