Laparoscòpia

La laparoscòpia és un procediment quirúrgic que serveix per examinar els òrgans de l’abdomen i tractar-ne la patologia. La laparoscòpia té poc risc de complicacions, i és una tècnica mínimament invasiva.
S’utilitza un tub prim i llarg, metàl.lic, provist d’una potent font de llum freda, i equipat amb una càmera que enviarà les imatges a un monitor extern. El tub s’introdueix a través d’una petita incisió abdominal.
La laparoscòpia permet veure en temps real el que passa dintre de l’abdomen.
Amb l’ajuda d’instrumental ad hoc es poden realitzar intervencions quirúrgiques que fins no fa massa temps requerien obrir l’abdomen.