Guia de l’embaràs

AFTES I EMBARÀS

Les aftes o úlceres a la boca son grups de petites ampolles que les trobem als llavis o al voltant de la boca. El seu contorn és de característiques inflamatòries i el fons és de color mantega. Aquestes ampolles a vegades s’obren, deixen anar un líquid clar, i al final en surt una crosta. Normalment curen en dies o un parell de setmanes.

¿Per què surten les aftes a la boca?

Les aftes són producte d’una infecció pel virus de l’herpes simple. Hi ha dos tipus de virus de l’herpes simple : l’HVS-1 i l’HVS-2. Tots dos tipus poden ocasionar aftes bucals i herpes genital.
El virus de l’herpes penetra en el nostre cos a través d’una petita ferida a la pell o la mucosa de la boca. Es propaga en el monent en què una persona toca l’afta, o entra en contacte amb el líquid aftós o la saliva de la persona infectada, o bé li fa un petó.

¿Quins són els símptomes de les aftes?

Normalment les aftes donen dolor al voltant de la boca.
A partir de l’aparició de les vesícules, les aftes s’obren, segreguen un líquid transparent, surt la crosta i finalment desapareixen en uns dies.
Les aftes poden arribar a ser molt doloroses en determinades persones.

¿Hi ha algun tractament per les aftes bucals?

Normalment les aftes es curen soles al cap d’uns dies. Quan són molt incòmodes o doloroses donem tractament a base de cremes, ungüents i fins i tot pastilles per via oral.

¿Existeix alguna mesura preventiva per les aftes?
  • Evitar el contacte amb fluids corporals ( saliva i líquids aftosos ) de persones infectades, o fer-los un petó.
  • No compartir amb les persones infectades estris de menjar o beure.
  • Fugir de l’estrès, el fred o la grip, que poden ocasionar l’aparició d’aftes.
  • Fer servir protector de llavis i crema amb filtre solar a la cara.
  • No compartir tovalloles ni raspalls de dents.
  • Renta’t les mans sovint, i no et toquis les aftes amb les mans.
Tractament per les aftes de repetició.
  • Les cremes i ungüents ajuden a evitar el dolor i la picor, i ajuden a la seva curació.
  • En el moment dels primers símptomes de les aftes es poden fer servir medicaments antivírics per via oral.
  • Quan les aftes són recurrents, o quan el dolor torna també es poden usar els antivírics orals.

Per a més informació